Vi skal være fagekspertene du alltid kan stole på!

DR. ANITA VARSKOG,

Daglig leder i Zpire Ltd

OM ZPIRE

Oppstart i 2001 med Institutt for energiteknikk (IFE) som hovedeier.


Vi har utført over 100.000 kvantifiseringer av radionuklider siden 2010.


Zpire er eneste norske leverandør av ISO17025-akkrediterte NORM-analyser.


Vi har analysert mer enn 17.000 prøver av vann, fast stoff, biota og næringsmidler.


Zpire drifter Equinors analyseprogram for overvåking av NORM-utslipp til Nordsjøen.


Majoriteten av NORM-kartlegginger i dekommisjoneringer i Nordsjøen er gjort av Zpire.


Vi prosjekterte og satte i drift verdens første kommersielle NORM-deponi i 2007.


Zpire er ekspertrådgivere til IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået).


NOEN AV VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Noen av Zpire sine kunder

Vi analyserer antropogene og naturlige radionuklider (NORM) i en rekke typer prøvematerialer i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking og forskningsprosjekter. Våre kunder velger oss fordi vi leverer ISO17025-akkrediterte analyser. De fleste er faste kunder fordi vi har markedets laveste deteksjonsgrenser og korteste leveringstid. Også prismessig har vi kun hatt positive tilbakemeldinger. Vi strekker oss langt for at du skal bli fornøyd!

DR. PER VARSKOG

Senior Advisor, Zpire NORM Lab & Services

per.varskog@zpire.no

+47 99586460